Privātuma politika

GP Consulting Privātuma Politika


Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam)

par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “GOLDEN PROPERTIES CONSULTING”, Reģ. Nr. 40003959867, jur. adrese: Krasta 86-501, Rīga, LV-1019 (turpmāk saukti arī – “Golden Properties Consulting” un/vai “mēs”), apstrādājot datu subjekta personas datus (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-pastu uz info@gpconsulting.lv.


Personas datu aizsardzība

Šī privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46. EK (turpmāk tekstā - Regula) prasības. Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta Regulā.

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat Golden Properties Consulting vai kurus Golden Properties Consulting iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar Golden Properties Consulting. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese, ziņojuma vai vēstules saturs u.c.) ar Jums saistīta informācija.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.


Kāpēc mēs apstrādājam, glabājam un apkopojam Jūsu datus?

Jums nav pienākuma sniegt mums personīgo informāciju, taču, ja Jūs to nesniedzat, iespējams, Jūs nevarēsiet veikt pilnvērtīgas darbības mūsu mājaslapā un, visticamāk, nesaņemsiet vislabāko iespējamo lapas lietošanas pieredzi. Taču tā ir Jūsu izvēle, un mēs to respektējam. Bez Jūsu datiem mēs nevaram:

  • nodrošināt Jums klientu atbalstu;
  • personalizēt Jūsu piekļuvi sistēmai;
  • sniegt Jums pakalpojumus;
  • atjaunināt Jūsu abonēšanas pakalpojumus.

Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 6. panta pirmās daļas (a) punktu (Jūsu piekrišana), b punktu (līguma ar fizisku personu izpilde) un (f) punktu (jūsu un mūsu līgumpartneru intereses).

Golden Properties Consulting ir tiesīgi nodot Jūsu datus arī citām personām, ja tas nepieciešams tādu Golden Properties Consulting pienākumu izpildei, kas izriet no piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Golden Properties Consulting darbinieki, tās līgumpartneri, kā arī Golden Properties Consulting saistītie uzņēmumi apkopotos datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu īstenošanas nolūkos, kā arī, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Lietotāji ir informēti par likumības un drošības, aktu un politikas nosacījumiem.


Kādas sīkdatnes izmantojam?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras interneta vietnes saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē brīdī, kad Jūs apmeklējat šo interneta vietni. Parasti sīkdatnes plaši izmanto, lai padarītu interneta vietņu darbību efektīvāku, kā arī sniegtu noteiktu informāciju attiecīgās vietnes īpašniekiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu interneta vietnes funkcionalitāti un ērtumu, mūsu interneta vietnē www.gpconsulting.lv var tikt uzstādītas šādas sīkdatnes:


Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas pilnvērtīgi. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, integrētās saziņas kontaktformas funkcionalitāti.


Google Analytics sīkdatnes

Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.


Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes

Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Jūs interesēs visvairāk.


Trešo personu sīkdatnes

Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.


Jūsu tiesības un kā tās izmantot

Sazinoties ar Golden Properties Consulting pa e-pastu info@gpconsulting.lv, Jūs varat īstenot šādas tiesības:

  • Personas dati var tikt nodoti trešajai personai mārketinga pakalpojumu sniegšanai, lai informētu Jūs par Golden Properties Consulting jaunākajiem sludinājumiem un pakalpojumu iespējām.
  • Personas dati var tikt nodoti trešajai personai, kas veic grāmatvedības uzskaites operācijas, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites standartus saskaņā ar LR likumiem.
  • Iegūtie personas dati varētu būt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savu juridisko pienākumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, vai aizsargātu savas juridiskās tiesības.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma, Golden Properties Consulting saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu Golden Properties Consulting, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu un normatīvo aktu prasības, risināt strīdus, novērst problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu


Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums:
Telefons: +371 26 527 799
E-pasts: info@gpconsulting.lv